Postanite sponzor-donator Štampa

GENERALNI SPONZOR 10000€  

 

Generalnom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • kolor oglas na 3. strani korica Programa Savetovanja (3000 kopija)
  • kolor oglas na 3. strani korica Zbornika kratkih sadržaja referata (500 kopija)
  • kolor oglas na 3. strani korica Izveštaja o radu Savetovanja (500 kopija) 

 • Logotip u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs

 • Link web sajta kompanije u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs 

 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Generalnog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • na USB-u u posebnoj rubrici Generalni sponzor
 • Postavljanje reklamnog postera Generalnog sponzora na registracionom pultu Savetovanja 

 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 100 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 5 različitih materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 9 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 60 minuta


 • Prilika da pozdravi učesnike skupa na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Pet punih kotizacija


*U cenu nije uključen PDV 20%.

 

ZLATNI SPONZOR 5000€  

 

Zlatnom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 kopija)

 • Logotip u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs


 • Link web sajta kompanije u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs


 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Zlatnog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • na USB-u u posebnoj rubrici Zlatni sponzori


 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 50 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 3 materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 9 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 45 minuta (prioritet pri izboru termina ima generalni sponzor)


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Tri pune kotizacije

*U cenu nije uključen PDV 20%.

VELIKI SPONZOR 3000€  

 

Velikom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 kopija)


 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Velikog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Veliki sponzori
  • na USB-u u posebnoj rubrici Veliki sponzori


 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 20 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 2 materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 45 minuta (prioritet u izboru termina imaju generalni i zlatni sponzor)


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Dve pune kotizacij


*U cenu nije uključen PDV.


SPONZOR kongresne torbe 2000€  

Sponzoru kongresne torbe pripada:

 • Isticanje logotipa ili zaštitnog znaka na kongresnoj torbi savetovanja uz logo CIRED Srbija i naziv Savetovanja

 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale

 • Tri pune kotizacije

*U cenu nije uključen PDV.

 

SPONZOR + izložbeni prostor 2000€  


Sponzoru sa izložbenim prostorom:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 k.)
 • Isticanje logotipa: na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali, u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Sponzori, u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Sponzori, na USB-u u posebnoj rubrici Sponzori

 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 10 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)

 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (1 materijal)

 • Opremljen izložbeni prostor od 6m2 u okviru prateće izložbe

 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanoj večeri Savetovanja

 • Jedna puna kotizacija


*U cenu nije uključen PDV.


SPONZOR + poslovna prezentacija 2000€  

 

Sponzoru sa poslovnom prezentacijom:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 k.)
 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka: na zbirnom panou sponzora u plenarnoj sali, u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Sponzori, u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Sponzori, na USB-u u posebnoj rubrici Sponzori

 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 10 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)

 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (1 materijal)

 • Rezervisan termin poslovne prezentacije u trajanju od 45 minuta (prioritet u izboru termina imaju generalni, zlatni i veliki sponzor)

 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanoj večeri Savetovanja

 • Jedna puna kotizacija

*U cenu nije uključen PDV.
SPONZOR svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice 1500€  

Sponzoru svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice pripada:

 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali gde će se održati Svečano otvaranje Savetovanja sa naznakom da se radi o sponzoru Svečanog otvaranja

 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka u Programu Savetovanja (3000 kopija)

 • Pravo da na Svečanom otvaranju pozdravi učesnike Savetovanja i pozove učesnike na koktel čiji je domaćin

 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja

 • Jedna puna kotizacija


*U cenu nije uključen PDV.


POSLOVNA PREZENTACIJA 800€  

Učesniku pripada pravo na prezentaciju kompanije i proizvodnog programa u trajanju od 45 minuta prema unapred utvrđenom programu organizatora (u cenu su uključeni A/V oprema i tehničar, simultano prevođenje nije uključeno).

Prioritet u izboru termina prezentacije imaju generalni, zlatni, veliki sponzor i sponzor sa poslovnom prezentacijom.

*U cenu nije uključen PDV.

DONATOR 500€  

Donatoru pripada:

 • Isticanje naziva firme na panou Sponzora u plenarnoj sali

 • Isticanje naziva firme u Programu Savetovanja u rubrici Donatori (3000 kopija)

 • Isticanje naziva firme u Zborniku kratkih sadržaja u rubrici Donatori (500 kopija)

 • Isticanje naziva firme na USB-u u rubrici Donatori (500 kopija)

 • Jedna puna kotizacija

*U cenu nije uključen PDV.

Ukoliko želite da predstavite vašu firmu na jedan od predloženih ili neki drugi način na XI Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem i pomognete njegovu organizaciju, molimo kontaktirajte:

BBN Congres Management

Zvaničnu PCO agenciju zaduženu za organizaciju i marketing CIRED savetovanja - BBN Congres Management

Tel.faks: +381(0)11/2682318, 3629401, 3629405

Faks: +381(0)11/3629406

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Molimo Vas da popunite formular za prijavu sponzorstva - donatorstva i neko iz agencije BBN će Vas kontaktirati:

Prijava za sponzortsvo - donatorstvo - prezentovanje