Prijavljivanje referata Štampa

 

Krajnji rok za prijavu referata i dostavu apstrakta je 27. januar 2020. godine.

 

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

radovi.cired.rs

Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:
- Navesti naslov referata i apstrakt do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
- Apstrakt ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije


Autori referata (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju referata najkasnije do 24. februara 2020. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.

 

Konačna verzija referata se dostavlja obavezno na srpskom jeziku, a može i na engleskom jeziku. Kompletan tekst referata potrebno je dostaviti do 20. aprila 2020. godine.

 

Važno!

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 21. avgust 2020. godine. Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje referata u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova. Radovi koji nisu uključeni u program savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.